امروز : جمعه, 02 تیر 1396

24 ژانویه 1872، تولد موریس ویلیام تراورز شیمی‌دان انگلیسی

IMAGE

تراورز با شیمی‌دان اسکاتلندی ویلیام رمزی در اکتشاف گازهای نجیب کریپتون (Kr)، زنون (Ne) و نئون (Ne) همکاری...

ادامه مطلب...

گرافن

IMAGE

اگر چه کربن می تواند با پیوند برقرار کردن با چهار اتم  یک شبکه ی سه بعدی در الماس را ایجاد کند ، اما وقتی کربن با سه اتم کربن پیوند برقرار میکند یک ورقه ی دوبعدی ایجاد می شود .  این ورقه ها را گرافن می نامند .

...

ادامه مطلب...

ویتامین آ

IMAGE

ویتامین آ

رتینول یا ویتامین A یکی از ویتامینهای محلول در چربی می‌باشد. ویتامین A از ترکیباتی به نام رتینوئیدها ساخته می‌شود که فرمهای فعال ویتامین A هستند و در طبیعت به چند صورت موجود می‌باشند. در طبیعت...

ادامه مطلب...

نایلون 6

IMAGE

نایلون 6 یکی از اعضای خانواده ی پلیمرهای ترموپلاستیک نایلونی است که به نام پلی آمید شناخته می شوند. نایلون 6 نخستین بار توسط پول اسکلاک تولید شد. نایلون 6 یکی از پرکاربرد ترین پلیمرها است. الیاف نایلون 6 بسیار محکم...

ادامه مطلب...

سوربیتول

IMAGE

سوربیتول یک الکل پلی هیدریک می باشد و در طبیعت به طور گسترده ای توزیع شده است غنی ترین منبع سوربیتول دانه های سماق کوهی (Rowan or maintain Ash berry) می باشد . اما فراورده طبیعی و دست نخورده آن از نظر تجارتی ارزشی ندارد .این ماده...

ادامه مطلب...

اسید کربنیک

IMAGE

اسید کربنیک در نتیجه واکنش دی‌اکسید کربن و آب تولید می‌شود.

  ادامه مطلب...

تترامتيل سيلان (TMS)

IMAGE

تترامتيل سيلان (TMS) يا 4(CH3)Si در مطالعات پروتوني رزونانس مغناطيسي هسته NMR به عنوان استاندارد دروني استفاده مي‌شود.

ادامه مطلب...

پرفلوئورو اکتانوئیک اسید

IMAGE

پرفلوئورو اکتانوئیک اسید PFOA یا پنتادکافلوئورو اکتانوئیک اسید یک مایع بی رنگ با دمای جوش در حد 189 – 192 درجه سانتی گراد می باشد. این ماده به طور گسترده به عنوان یک سورفاکتانت در پلیمریزاسیون امولسیون...

ادامه مطلب...

هیدروژن سولفید

IMAGE

هیدروژن سولفید (H2S) گازی بی رنگ و متراکم می باشد. در غلظت کم بوی تخم مرغ آب پز داشته و در غلظت بالا به شدت سمی بوده و حتی دارای قابلیت انفجار است. این گاز در طبیعت...

ادامه مطلب...

فورانیول عامل بوی توت فرنگی

IMAGE

فورانیول ترکیبی طبیعی با اتمهای اکسیژن در گروه عاملی کتون، هیدروکسیل و اتر می باشد. این ترکیب در ابتدا به عنوان ماده بوی توت فرنگی شناخته شد اما در سایر مواد غذایی...

ادامه مطلب...

مجله علمی ـ خبری کمیکا فروردین ماه 1395

IMAGE

در این شماره می خوانید:

>> گرمایش زمین: یخچالهای طبیعی نیوزلند بیست درصد کوتاه تر شده اند

>> روش تازه محققان برای درمان سکته مغزی

>> خزانه جهانی برای نگهداری بذرهای کشاورزی در قطب شمال

>> استفاده از امواج فراصوتی برای بهبود کیفیت نان

ادامه مطلب...

پاسخ‌هاي الكتروشيميايي و تك لايه‌هاي جذب‌سطحي شده (1)

اصول

پاسخ‌الكتروشيميايي براي واكنش زير

 (براي مثال ولتاموگرام) مي‌تواند به مقدار قابل توجهي تحت تاثير جذب‌سطحي O يا R قرار بگيرد.

چنين سيستم‌هايي رفتار پيچيده‌تري نسبت به حالت معمول دارند كه مستلزم در نظر گرفتن پارمترهاي اضافي و استفاده از معادلات غير خطي است.

فرضياتي كه بايد در نظر گرفت:

 1- درجهاي كه در آن تعادل جذب سطحي قبل از اغاز ازمايش الكتروشيميايي حادث مي‌شود. بويژه اينكه چقدر بعد از تشكيل تك لايه تازه در سطح الكترود، آزمايش آغاز شده است.

2- سرعت انتقال الكترون به گونه‌هاي جذب سطحي شده در مقايسه با گونه‌هاي محلول چقدر است.

در كل جذب سطحي ارزيابي داده‌ها را مشكل مي‌كند و يك عامل دردسر ساز است.

فرض اين است كه تنها در آغاز آزمايش O داريم.

معادلات حاكم بر ولتامتري همان معادلات سابق است، اما شار رسيده به سطح الكترود متفاوت از قبل است. چرا كه واكنش خالص هم شامل الكتروليز O منتشر شده و هم جذب‌سطحي شده است. قسمتي از R توليد شده نيز به بيرون از سطح منتشر شده و قسمتي نيز جذب‌سطحي مي‌شود.

معادله كلي شار:

كه گاماي O و R ميزان O و R جذب‌سطحي شده در زمان t است. پس يك سري معادلات مي‌خواهيم كه گاما را به غلظت C ارتباط دهد:

شرايط آغازين هم به اين صورت است:

 حالت‌هاي مختلفي براي مواد جذب سطحس شده وجود دارد كه شامل 1- تنها مواد جذب سطحي شده الكتروفعال هستند 2-  هم مواد جذب سطحي شده و هم مواد محلول الكترو فعال هستند. در اين مقاله حالت اول بررسي شده و حالت دوم را مي‌توانيد در مقاله دوم مشاهده كنيد

 

حالت اول:

ولتامتري چرخه اي : تنها O و R جذب‌سطحي شده الكترفعال هستند- واكنش نرنستي

در حالتي اتفاق مي‌افتد كه سرعت روبش آنقدر زياد است كه O زمان كافي براي نفوذ محسوس به سطح الكترود نداشته باشد. در اين صورت بايد موج احياي O جذب‌سطحي شده به سمت پتانسيل‌هاي قبل از پتانسيل احياي O محلول شيفت كند. فرض مي‌شود كه گاما در داخل پتانسيل‌هاي موج مستقل از پتانسيل است. هيج محدوديت انتقال جرمي نداريم.

معادله شار

و

كه بيانگر اين است كه احياي O جذب‌سطحي، R جذب سطحي شده توليد مي‌كند و هيچ جذب سطحي يا واجذبي از محلول در زمان روبش اتفاق مي‌افتد.

معادله جريان:

كه

بياني از قدرت جذب سطحي است. بتا پارامتر تعادلي در ايزوترم جذب سطحي است.

جريان پيك با سرعت روبش متناسب است (مانند جريان خازني) كه منجر به در نظر گرفتن جريان جذب‌سطحي به عنوان جريان خازني كاذب (شبه خازني) مي‌شود. شرايطي كه در نظر گرفته شده همان شرايط ايزوترم لانگ موير است.

دياگرام ولتامتري چرخه اي در اين حالت:

پهناي پيك در نصف ارتفاع:

موقعيت Ep نسبت به EO بستگي به قدرت جذب سطحي O و R دارد.

اگر O نسبت به R به صورت قوي‌تري جذب سطحي شده باشد، موج نسبت به موقعيتي كه پيك مربوط به برگشت‌پذير گونه نفوذي دارد، به سمت پتانسيل‌هاي منفي جابجا مي‌شود و در پشت آن پيك قرار مي گيردو به آن Postwave مي‌گويند.

اگر R نسبت به O به صورت قوي‌تري جذب سطحي شود، موج در پتانسيل‌هاي مثبت‌تري نسبت به EOديده مي‌شود و به آن Prewave مي‌گويند.

اگر بين O و R در فيلم برهمكنش‌هاي عرضي وجود داشته باشد، شكل منحني شدت جريان-پتانسيل به انرژي برهمكنش‌هاي O-O، R-R و O-R بستگي دارد. براي ايزوترمي از نوع فرامكين:

كه پارامتر a مربوط به برهمكنش‌هاي O-O، R-R و O-R است. كه اگر مثبت بود به معناي جاذبه و اگي منفي بود به معناي دافعه است. ν هم عبارت است از تعداد مولكول‌‌هاي آب جايگزين شده در سطح بوسيله جذب سطحي يك O يا R است. و θ نيز كسر پوششي O و R است.

معادله جريان:

شكل پيك تحت كنترل پارامتر  است. 

 

 

دياگرام CV براي اين حالت:

در حالت واقعي نيز به صورت زير است (CV براي اكسايش و احياي 9 و 10 فنانترن كوئينون)

خط ممتد براي حالت واقعي و خط منقطع براي حالت محاسبه شده.

 

 

2- ولتامتري چرخه‌اي براي حالتي فقط  O جذب سطحي شده الكتروفعال است واكنش برگشت‌ناپذير

واكنش تك مرحله‌اي تك الكتروني

شرايط مرزي لانگموير-نرنستي گفته شده با شرايط سينتيكي جايگزين مي‌شود.

و معادله زير براي جريان به دست مي‌ايد:

كه جريان پيكي به صورت زير دارد:

پهناي پيك در نصف ارتفاع هم به صورت زير است:

و دياگرام CV محاسباتي به صورت زير است:

و دياگرام CV واقعي براي احيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

 • شیمی عمومی
 • طیف سنجی
 • جداسازی و کروماتوگرافی
 • الکتروشیمی
 • شیمی آلی
 • محیط زیست
 • تقویم شیمی
 • مولکول شیمی
 • طیف سنج جرمی
 • شیمی فیزیک
 • شیمی مواد غذایی
 • نانوشیمی
 • شیمی و کامپیوتر
 • شیمی تجزیه
 • مجله علمی ـ خبری کمیکا
 • دانلودها
 • سم شناسی

جدیدترین مطالب

پربازدیدترین مطالب

آمار سایت

424250
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
668
1083
5139
412568
22655
28376
424250

آی‌پی شما: 54.161.106.81
امروز: جمعه، 02 تیر 1396 - ساعت: 20:04:26